Adresa

Pavla Hatza 16
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefoni

(01) 4839 996
(01) 4839 998

Fax

(01) 4839 996
Pozivni broj za Republiku Hrvatsku je +385

E-mail:

sabh@sabh.hr

Web:

www.sabh.hr